top of page
קורס אסטרולוגיה למתקדמים עם גיא מטרסו

קורס אסטרולוגיה מקצועי למתקדמים עם גיא מטרסו
חלק א׳

קורס המשך המבוסס על הקורס למתחילים והוא מצריך ידע בהבנת החומר הבסיסי.

בקורס נעמיק את הידע שלמדנו בקורס מתחילים בתחומים הבאים:

שיעור 1-8

משמעות הכוכבים במזלות

כל כוכב מתבטא בכמה אופנים שונים בכל אחד משנים עשר המזלות.

הבנת משמעות הכוכבים בכל מזל תאפשר לנו להבין כיצד הם באים לידי ביטוי בחיינו.

בשיעורים אלו נלמד כיצד השמש הירח ושאר כוכבי הלכת באים לידי ביטוי בכל אחד מ-12 המזלות.

שיעור 9-11

עוצמת הכוכבים במזלות​

ישנם מזלות בהם הכוכבים יתבטאו בצורה חזקה והרמונית וישנם מזלות שהכוכבים יתבטאו בצורה חלשה ודיסהרמונית.

בשיעור זה נלמד על כבוד מהותי. סיבת הנעלות, השליטה, החולשה והנפילה של הפלנטות.

שיעור 12-18

משמעות המזלות והכוכבים בבתים

מפה אסטרולוגית מחולקת לשנים עשר בתים שמסודרים באופן מופלא ביותר ומסמלים שנים עשר תחומי חיים.

כל אחד מהבתים אחראי על תחום אחר בחיינו, ומיקום המזלות והכוכבים בבתים יגלו איך כל תחום חיים בא לידי ביטוי ואילו תחומי חיים הם המשמעותיים ביותר.

שיעור 19

תרגול וחזרה על החומר

בסיום הקורס ימשכו התלמידים לקורס מתקדמים חלק ב׳

משך הקורס:

19 מפגשים של שעה וחצי במסלול ערב.​

מחיר הקורס: 

4100 ש״ח 

*יתכנו שינויים בתוכני/בסדר השיעורים בהתאם לשיקול דעת המנחה*

bottom of page