top of page
טופס הרשמה
קורס אסטרולוגיה מתקדמים א׳

תנאי הרשמה וביטול

מחיר הקורס 4100 ש״ח

דמי רישום בסך 4100 ש״ח יגבו במסגרת המחיר הכולל ויהוו חלק משכר הלימוד

נרשם שיבטל עד 7 ימים לפני תחילת הקורס יחויב בדמי רישום בלבד (410 ש״ח)

נרשם שיבטל מ-7 ימים לפני תחילת הקורס ועד 14 ימים לאחר תחילת הקורס יחויב בדמי רישום ועוד 10% מהמחיר המלא של הקורס (820 ש״ח)

נרשם שיבטל מ-14 ימים לאחר תחילת הקורס ועד 45 יום לאחר תחילת הקורס יחויב בדמי הרשמה ועוד 30% מהמחיר המלא של הקורס (1640 ש״ח)

*נרשם שיבטל לאחר 45 ימים מתחילת הקורס לא יהיה זכאי להחזר כספי.

*אין החזר כספי על אי הופעה לשיעורים

תודה רבה על הרשמתך לקורס

bottom of page