top of page
קורס אסטרולוגיה למתקדמים עם גיא מטרסו

קורס אסטרולוגיה מקצועי למתקדמים עם גיא מטרסו
חלק ב׳

בריאות בראי האסטרולוגיה

המזלות והכוכבים משפיעים על גוף האדם. כל חלק בגוף מסומל על ידי מזל אחר. בשיעור זה נלמד איזה מזל שולט על איזה חלק בגוף, ומה הרגישויות שלנו והנטיות למחלות שונות. אסטרולוגיה רפואית היתה מאז ומעולם תחום נרחב ומרתק בפני עצמו, ונעשה בו שימוש עוד בתקופות קדומות. אך בעוד שבתקופות קדומות מדע הרפואה לא היה מפותח, ואנשים מצאו את מותם מסיבוכים של מחלות שנחשבות כיום פשוטות למדי, הרי שבעידן של היום, מדע הרפואה מתקדם ביותר, ומחלות שהיו נחשבות חשוכות מרפא - ניתן להתגבר עליהם בנקל בטיפול אנטיביוטי פשוט. בנוסף לרפואה המתקדמת, אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה טכנולוגית, שמאפשרת היום לערוך מחקרים סטטיסטיים הבודקים את הקשר האסטרולוגי בין מיקומי הכוכבים במפה לבין מחלות שונות. 

כישורים מקצועיים

תחום מרתק ומעניין שמעסיק כל אחד מאיתנו. מה עלי לעסוק בחיים? היום העיסוק הוא לא רק ללכת לעבודה ולהתפרנס.

הוא מגדיר את מי אנחנו, ומה המעמד החברתי שלנו. הרבה אנשים עובדים בעבודות שלא מתאימות להם רק כי צריך להביא כסף הביתה. אחרים עובדים בעבודות שכל חייהם השתוקקו לעבוד בהם והם מאושרים. איזו עבודה מתאימה לי? ממה ארוויח כסף? שיעור נהדר להבין איך לנצל את הכישורים הטבעיים שלנו והפיכתם למקצוע מספק בחיים. 

*יתכנו שינויים בתוכני/בסדר השיעורים בהתאם לשיקול דעת המנחה*

bottom of page