קורס אסטרולוגיה למתקדמים עם גיא מטרסו

קורס אסטרולוגיה מקצועי למתקדמים 

חלק א׳

קורס אסטרולוגיה מקצועי למתקדמים 

חלק ב׳