top of page
קורס אסטרולוגיה למתקדמים עם גיא מטרסו

קורס אסטרולוגיה מקצועי למתקדמים עם גיא מטרסו
חלק ב׳

קורס המשך המבוסס על הקורס למתחילים והוא מצריך ידע בהבנת החומר הבסיסי.

בקורס נעמיק את הידע שלמדנו בקורס מתחילים בתחומים הבאים:

שיעורים 1-4

היבטים בין הכוכבים

בדיוק כמו שאנשים מתקשרים עם אנשים אחרים, כך גם הכוכבים. הם מדברים בינם לבין עצמם באמצעות ההיבטים.

חילופי האנרגיה או האור בין כוכב אחד לאחר מספרים על הדרך שבה האנרגיה עוברת במפה. ישנם היבטים מחזקים שמשפיעים לחיוב על הכוכבים ועלינו, וישנם היבטים מחלישים ומאתגרים. יש לא מעט היבטים במפה ואנחנו נתרכז בחשובים שבהם. נלמד על הצמידות, 30, 60, 72, 90, 120, 150, 180, והיבטים מקבילים. כמו כן, נלמד על ההרמוניות. 

שיעור 5

חלוקת המפה לבתים

לימוד הבתים נעשה בשתי רמות עיקריות - הגשמית, והרוחנית. כאשר ברמה הגשמית נלמד על האנשים, האירועים והדברים הפיזיים שמשפיעים עלינו, וברמה הרוחנית - על התהליכים הנפשיים והפסיכולוגיים שהבתים מסמלים. 

ישנן שיטות רבות לחלוקת בתים. השיטות שנתמקד בהם - חלוקת בתים סולארית, חלוקת בתים שווה, חלוקת בתים בלתי שווה (פלסידוס וקוח), חלוקת בתים שלמה. כמו כן, נלמד מדוע הבתים ממוקמים בסדר המיוחד להם.

שיעורים 6-8

שיטות חיזוי - קידומי כוכבים והשפעתם על המפה האישית

ברגע שאנחנו יודעים לפי הלוחות האסטרונומיים את מיקומי הכוכבים, אנחנו יכולים לקדם אותם לימים, חודשים או לשנים ובכך לדעת איפה הם יימצאו במפה שלנו בעתיד. וברגע שאנחנו יודעים מה כל כוכב מסמל במפה שלנו - נוכל לדעת מה צופן לנו העתיד. יש הרבה מאוד שיטות לקידומים, אנחנו נתרכז בשיטות הבאות - יום לשנה, מעלה לשנה, וסולאר ארק.  

 

שיעורים 9-11

כוכבים במעברים 

שיטת הטרנזיטים בודקת את מיקום הכוכבים היום בשמיים ביחס למיקום הכוכבים במפה. הכוכבים משפיעים עלינו ברמת הפרט וברמת הכלל (עיר, מדינה), ומיקומם הפיזי בשמיים משפיע עלינו ועל ההחלטות שאנחנו מקבלים בצורה חזקה מאוד. ישנם כוכבים שהשפעתם חולפת לאחר פרק זמן קצר בעוד שכוכבים אחרים נמצאים שנים במזל מסוים והשפעתם עורכת תקופה ארוכה. לפי מיקום הכוכבים בשמיים והשפעתם הישירה על הכוכבים במפה נדע לנתב את צעדינו בצורה חכמה, להתגבר על קשיים ולנצל את האנרגיות לטובתנו.

שיעורים 12-14

יסודות ניתוח המפה - סינטזה בין האלמנטים האסטרולוגיים

המפה נותנת לנו המון אינפורמציה בבת אחת. זה מאוד מבלבל, במיוחד כשאנחנו בתחילת דרכנו באסטרולוגיה. איך עושים סדר בכל הבלאגן הזה? על מה מסתכלים קודם? מה חשוב ומה לא? בשיעורים אלו נלמד איך לנתח את המפה האישית באמצעות תרגול מעשי של החומר התאורטי.

 

בסיום הקורס יוכלו התלמידים לפענח מפת לידה כולל חיזוי עתיד

משך הקורס:

14 מפגשים של שעה וחצי במסלול ערב.​

מחיר הקורס: 

4100 ש״ח 

*יתכנו שינויים בתוכני/בסדר השיעורים בהתאם לשיקול דעת המנחה*

bottom of page