top of page
טופס הרשמה
קורס אסטרולוגיה הוררית

תנאי הרשמה וביטול

מחיר הקורס *3600 ש״ח

דמי רישום בסך 360 ש״ח יגבו במסגרת המחיר הכולל ויהוו חלק משכר הלימוד

נרשם שיבטל עד 7 ימים לפני תחילת הקורס יחויב בדמי רישום בלבד (360 ש״ח)

נרשם שיבטל מ-7 ימים לפני תחילת הקורס ועד 14 ימים לאחר תחילת הקורס יחויב בדמי רישום ועוד 10% מהמחיר המלא של הקורס (720 ש״ח)

נרשם שיבטל מ-14 ימים לאחר תחילת הקורס ועד 45 יום לאחר תחילת הקורס יחויב בדמי הרשמה ועוד 30% מהמחיר המלא של הקורס (1460 ש״ח)

*מותנה במינימום משתתפים

*נרשם שיבטל לאחר 45 ימים מתחילת הקורס לא יהיה זכאי להחזר כספי.

*אין החזר כספי על אי הופעה לשיעורים

תודה רבה על הרשמתך לקורס

bottom of page