top of page

גרפים אישיים הם פתרון נפלא למי שרוצה לקבל תחזית על נושאים חשובים בחיים כמו מצב אישי, עבודה, קריירה, כסף ועוד. 

הגרפים מחולקים לנושאים וניתן לבחור את טווח התאריכים הרצוי לפי חלוקה לחודש בודד, 3 חודשים, חצי שנתי ושנתי. ניתן גם לקבל גרף משולב שמציג עד 3 נושאים בצורה מרוכזת. 

גרפים אישיים

bottom of page